Методи боротьби зі злочинами у сфері комп’ютерної інформації.

В даний час всі заходи протидії комп’ютерним злочинам можна підрозділити на технічні, організаційні та правові.

До технічних заходів можна віднести захист від несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи, резервування важливих комп’ютерних систем, прийняття конструкційних заходів захисту від розкрадань і диверсій, забезпечення резервним електроживленням, розробку та реалізацію спеціальних програмних і апаратних комплексів безпеки і багато іншого.

До організаційних заходів належать охорона комп’ютерних систем, підбір персоналу, виключення випадків ведення особливо важливих робіт тільки однією людиною, наявність плану відновлення працездатності центру після виходу його з ладу, організацію обслуговування обчислювального центру сторонньою організацією або особами, незацікавленими в приховуванні фактів порушення роботи центру, універсальність засобів захисту від усіх користувачів (включаючи вище керівництво), покладання відповідальності на осіб, які повинні забезпечити безпеку центру, вибір місця розташування центру і т.п. Світ і нашій країні технічним і організаційним питанням присвячено велику кількість наукових досліджень і технічних досліджень.

До правовим заходам слід віднести розробку норм, що встановлюють відповідальність за комп’ютерні злочини, захист авторських прав програмістів, вдосконалення кримінального та цивільного законодавства, а також судочинства. До правовим заходам ставляться також питання громадського контролю за розробниками комп’ютерних систем і прийняття відповідних міжнародних. Тільки в останні роки з’явилися роботи з проблем правової боротьби з комп’ютерною злочинністю, (зокрема, це роботи Ю. Батурина, М. Карелін, В. віхових) і зовсім недавно вітчизняне законодавство стало на шлях боротьби з комп’ютерною злочинністю. І тому, представляється досить важливим розширити правову і законодавчу інформованість фахівців і посадових осіб, зацікавлених у боротьбі з комп’ютерними злочинами.

Залишити коментар

*