Огляд місця події

Огляд місця події є найбільше складним і трудомістким із усіх видів слідчого огляду. Це одне з найперших слідчих дій, котрим часто починається розслідування. У процесі його проведення огляду, слідчий безпосередньо сам досліджує місце, де виявлені сліди й інші докази, що дозволяють судити як про подію, щовиникла, так і осіб, до нього причетних. Осягаючи сутність події, слідчий зобов’язаний так зафіксувати і засвідчити усе виявлене, щоб  наступні інші учасники процесу і суд могли переконатися в об’єктивності і повноті добутих у ході огляду фактичних даних.

Місцем події признається ділянка місцевості або помешкання, у межах якого виявлені сліди й об’єкти, що відносяться до досліджуваної події. Злочинний вплив тягне за собою зміни в навколишньому середовищі. Злочинний результат і інші наслідки злочину можуть бути виявлені тільки там, де зроблений злочин, але й в інших місцях. Місце події тому необов’язково повинно збігатися з місцем злочину, тобто тим місцем, де було безпосередньо зроблено злочинне зазіхання. При розслідуванні злочини може бути виявлено не одне, а декілька місць події.

Огляд місця події – це невідкладне слідча дія, що полягає в безпосередньому сприйнятті і проходженні і фіксації слідчим обстановки місця події, що відносяться до справи слідів і об’єктів, їхніх індивідуальних особливостей і взаємозв’язків із метою з’ясування сутності події, що виникла, механізму злочину й окремих обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Загальною задачею огляду є одержання процесуально-закріпленої інформації (фактичних даних) про обставини події, що виникла, об’єктах і особах, що мають до нього відношення, їхніх зв’язках і взаємодіях. Для ефективного рішення цієї задачі слідчому потрібно: а) усвідомити для себе і зафіксувати в протоколі матеріальну обстановку, у якій відбулася досліджувана подія; б) виявити, зафіксувати і вилучити матеріальні сліди злочину (сліди рук, ніг, знарядь злому, транспортних засобів, плям крові, а також знаряддя злочину й інші предмети, кинуті або загублені злочинцем, і т.п.; в) спробувати з’ясувати зв’язок слідів і інших об’єктів із особою, що зробила злочин, що потерпів і іншими особами й об’єктами; г) одержати вихідні зведення для встановлення і розшуку винного, організації і проведення оперативно-пошукових заходів і слідчих дій.