Портретна експертиза

Портретна криміналістична експертиза по фотокарткам є однією з форм портретної ідентифікації.

Метою призначення експертизи є встановлення особи. При цьому за допомогою експертизи можуть бути встановлені:

  • особистість злочинців;
  • особистість невпізнаних трупів;
  • особистість свідків (очевидців) злочину;

різні фактичні обставини, що мають істотне значення для розкриття і розслідування злочину, а також розшуку злочинців та інших осіб, наприклад факт належності документів, що засвідчують особу, їх власникам (по фотографії, наклеєним на паспорт, військовий квиток та ін.)

В основі портретної експертної ідентифікації особи лежить теорія криміналістичного ототожнення. Як ідентіфіціруемой (ототожнюваного) об’єкта в даній експертизі виступає конкретна людина, що ідентифікують (ототожнюються) об’єктів – фотопортрети інакше кажучи – фотокартки, фотознімки, ідентифікаційних ознак – ознаки зовнішності людини; метою ототожнення є встановлення або виключення тотожності осіб, зображених на двох і більше фотопортрета .