Способи підробки документів.

Перш за все необхідно розрізняти часткову і повну підробку. У першому випадку на оригіналі змінюють який-небудь з його реквізитів, наприклад цифрове позначення номіналу грошової купюри. У документах, що засвідчують особистість, що дають права, що звільняють від обов’язків, часто зустрічаються такі способи часткової підробки, як підчистка з наступною допискою або без неї, хімічний вплив на барвну речовину штрихів (змивання, травлення), заміна фотокартки, аркушів, фальсифікація відбитків печаток, штампів.

У випадку повної матеріальної підробки чистому листові папера різними способами надається видимість справжнього документа. При цьому застосовуються нерегламентовані матеріали і технологічні процеси. Це може бути як груба підробка, так і кваліфікована, виконана на досить високому технічному рівні, коли відтворюються деякі властивості наступних трьох основних елементів технологічного ланцюжка захисту від підробки: спецпапіру; спец барвника і інших матеріалів; нетрадиційної технології поліграфічної печаті.

Методика криміналістичного дослідження папера має два різновида. Один з них заснован на визначенні мікро-, а інша — макро характеристик. Перша містить у собі виявлення складу папера по волокну і її компонентам. При цьому використовуються краплинні хімічні реакції, емісійний спектральний аналіз, методи тонкошарової і газорідинної хроматографії.

Визначення макро характеристик папера засновано на вивченні її фізичних властивостей, до основного з яких відносяться: маса папера, її товщина, щільність, ступінь проклейки, міцність на розрив, гладкість,  світлопроникність, колір і білизна, характер просвіту, колір люмінесценції в Уф-променях, відсоток зольності.

При повній підробці документів злочинці, як правило, використовують доступні для широких кіл населення сорту паперів, на них імітують водяні знаки такими способами:

а)    малюванням або нанесенням відбитка з друкованої форми, звичайно при цьому застосовується біла барвна речовина, однак експертна практика останнього років свідчить, що імітація водяних знаків може здійснюватися і темним барвником, такі випадки виявлені при дослідженні спеціальних марок для маркірування алкогольної продукції (на деяких видах підробок водяний знак був підроблений чорною фарбою, нанесеної з растрових форм плоскої печатки);

б)    малюванням (нанесенням відбитка) жировміщюєчою речовинною, що змінюють оптичну щільність папера;

в)    підчищенням верхнього шару папера предметом з гострими крайами­  або маючих абразивними властивостями;

г)    тисненням зображення водяного знака за допомогою металевого кліше на попередньо зволоженому папері;

д)    склеюванням двох аркушів тонкого паперу з імітацією водяного знака на внутрішній поверхні одного з них яким-небудь з перерахованих вище способів.

Як правило, експертне дослідження водяних знаків і їхніх підробок не представляє складності. Візуально у відбитому світлі і на просвіт можна знайти жирові плями і шар барвника на поверхні папера, у косопадаючему і минаючому світлі — її ділянки з вилученим підчищенням верхнім шаром. Факт склеювання документа з декількох аркушів установлюється спочатку в результаті візуального дослідження, а потім хімічною обробкою клейового шва з метою поділу склеєних аркушів шляхом розчинення клейової плівки. Для цього в залежності від застосованого клею як розчинники використовуються водяна пара, чистий бензин, спирт, ацетон. Водяні знаки підроблені тисненням, виявляють зануренням документа в теплу воду. При цьому поверхня листа через набрякання паперового шару вирівнюється й імітації зникають, тоді як справжні водяники знаки стають ще більш помітними.

Захисна нитка, розташована в товщі папера, імітується над печаткою зображення нитки на одній із внутрішніх сторін двох склеєних аркушів або розміщенням між ними вузької смуги з різного матеріалу. Такий спосіб підробки досить просто розпізнається, тому що на просвіт підроблена нитка має дискретний вигляд.

Імітація нитки, виконана друкованим способом, виявляється по відсутності як стовщення папера в місці її розташування, так і самої нитки.

Наслідування кольоровим волокнам, конфетті, впроваджуваним у поверхневий шар папера, здійснюється малюванням або над печаткою кольоровою фарбою. Така підробка виявляється спробою підняти волокно або інше включення гострим предметом. Реальне волокно,    на відміну від мнимого, при цьому відокремлюється від папера.

При підробці документів зі спеціальними засобами захисту використовуються різні види поліграфічних фарб, як правило, загального призначення, а також інші барвні матеріали.

Фарби по флуоресціюючих властивостях подібні тим, що використовуються при виготовленні документів, у даний час маються в широкому продажі, більшість барвників гелевих ручок також здатні люминесцують під дією Уф-променів. Фарби, що володіють магнітними властивостями, не складно виготовити в кустарних умовах, тому захист документів від підробки ґрунтується не на факті використання флуоресціюючих або магнітних фарб, а на створенні з їхньою допомогою дискретних оптичних і магнітних полів, конфігурація яких і є важко відтвореним елементом захисту.

Залишити коментар

*