Безпека підприємства і управління ризиками

Якщо ви зіткнулися з проблемою безпеки на своєму підприємстві, якщо Вам необхідна допомога в організації управління ризиками звертайтеся до нас, наші фахівці володіють величезним досвідом роботи в службах безпеки комерційних компаній, а також унікальною методикою аудиту безпеки, в даній статті ми розкриємо основні поняття та визначення цієї методики.

Безпека підприємства – формується як складна система, в складі якої виділяються дві основні підсистеми: загрози безпеки бізнесу та захисту від них. Загрози спрямовані проти інтересів суб’єкта підприємництва, і високий рівень захищеності одного інтересу при низькому рівні іншого не забезпечує необхідний рівень безпеки бізнесу в цілому. У більшості випадків безпека розглядається як захист від небезпеки. Однак число джерел небезпек бізнесу зростає, вони якісно змінюються, тому одна тільки блокування загроз у принципі завжди вразлива. Кардинальне вирішення проблем слід шукати в комплексі, що включає не тільки запобігання загроз, а й у підході до забезпечення безпеки бізнесу як до об’єкта управління.
Безпека підприємства і управління ризиками
Забезпечення безпеки бізнесу з точки зору управління, є цілеспрямованою спільною діяльністю, як самих суб’єктів підприємницької діяльності, так і органів виконавчої та муніципальної влади.

Управління ризиками підприємства вплив на потенційні і реальні загрози діяльності підприємства.

Безпека підприємства – поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня безпека підприємства – це система заходів спрямована на виявлення та усунення загроз бізнесу, які пов’язані з діяльністю підприємства з іншими суб’єктами (фізичними особами, організаціями) та органами виконавчої влади, а також захист від інших зовнішніх негативних факторів.

Внутрішня безпека підприємства – це система заходів спрямована на виявлення та усунення загроз пов’язаних з внутрішніми бізнес процесами і кадрами підприємства.

Концепція безпеки підприємства – являє собою офіційно затверджений документ, в якому відображена система поглядів, вимог та умов щодо організації заходів забезпечення безпеки персоналу і власності підприємства.

Політика безпеки – документ, що містить принципи діяльності підприємства щодо забезпечення безпеки. Даний документ містить ранжируваний перелік загроз, які приймаються до уваги, класифікацію захищаються ресурсів, визначає бажаний рівень захищеності, описує організаційні рішення, необхідні для вирішення завдань.

Стратегія безпеки – документ, що визначає основні способи забезпечення безпеки.

Принципи забезпечення безпеки – до принципів забезпечення безпеки відносяться: законність, пріоритет заходів попередження, комплексне використання сил і засобів, координація і взаємодія всередині і поза підприємством, поєднання гласності з секретністю, компетентність , економічна доцільність, планова основа діяльності, системність.

Мета забезпечення безпеки – вплив на потенційні і реальні загрози діяльності підприємства.

Завдання забезпечення безпеки – конкретні дії, які необхідно виконати, для досягнення поставленої мети при забезпеченні безпеки підприємства.

Критерії і показники безпеки – кількісні та якісні показники, на підставі яких можна визначити рівень забезпечення безпеки на підприємстві.

Об’єкти безпеки – все, що Ви використовуєте для побудови і розвитку своєї справи, і що може бути джерелом небезпеки для його існування.

Об’єкти захисту – все, що Ви використовуєте для побудови і розвитку своєї справи, і що, на Вашу думку, необхідно захищати.

Залишити коментар

*