Економічна безпека

Фінансова криза, що досягне Україну, поставив під загрозу існування багатьох підприємств. На цьому тлі відразу проявилося, наскільки низька економічна безпека підприємств. Ті підприємства, які на досить високому рівні подбали своєчасно провести аудит, змогли стійко пройти першу і найскладнішу фазу кризи.
економічна безпека
На підприємства постійно впливають внутрішні і зовнішні прояви, що впливають на потенціал підприємства. Тому створення моніторингу індикаторів такої речі, як економічна безпека, обгрунтування і встановлення порогових значень, вжиття заходів протидії загрозам – це одні з небагатьох завдань, які забезпечує економічна безпека підприємства.

Стан економіки України не на високому рівні, щоб забезпечити достатній рівень існувань підприємств, а відповідно і економічна безпека знаходитися на такому ж рівні. Вона на даному етапі розвитку вразлива і залежна від внутрішніх і зовнішніх загроз впливу.

З цього випливає, що захищеність підприємств їх науково-технічного, технологічного, виробничого і кадрового потенціалу від активних або пасивних економічних загроз, безпосередньо залежить від політики, що проводиться самим підприємством. Підприємство має відповісти, якою мірою воно ефективне готове протистояти загрозам у даних умовах і показати свою здатність до відтворення.

На потенціал підприємства не маловажне вплив робить некомпетентний менеджмент неефективні науково-виробнича і маркетингова стратегії. Проте це не єдині загрози, що впливають на розвиток підприємства і пов’язані з тим, на якому рівні перебувати економічна безпека підприємства. Більш важливі завдання піднімаються з впливом зовнішнього економічного середовища. Необхідно дослідити факти, які сприяє позитивним тенденціям розвитку потенційних можливостей виробництва і відповідає його інтересам.

Необхідна умова при аналізі економічної безпеки підприємства є створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку підприємства. Мета завчасне попередження небезпеку, що загрожує і необхідних заходів захисту і протидії. Фахівці нашого агентства мають необхідний відповідним методичним, організаційним, інформаційним, технічним забезпеченням для забезпечення безпеки підприємства.

Основні цілі:
– Оцінка стану і динаміки розвитку підприємства;
– Виявлення руйнують тенденцій і процесів розвитку потенціалу;
– Визначення причин, джерел впливу загрозливих факторів на потенціал;
– Прогнозування наслідків дії загрозливих факторів як на потенціал виробництва,
– Системно-аналітичне вивчення ситуації, що склалася
– Парирування загроз підприємству.

Наше агентство може провести аудит економічної безпеки вашого підприємства. Що допоможе вам своєчасно прийняти контрзаходи щодо запобігання можливої не стабільності.

Залишити коментар

*