Підготовка до призначення експертизи. Тактичні положень підготовки та призначення судових експертиз.

Для того щоб експерт міг найбільше повно і у короткий термін дати висновок з питань, поставленим перед ним, необхідно звернути увагу на тактичні особливості підготовки до призначення судової експертизи.

У підготовку входить: 1) вибір експерта або експертної установи, яким буде доручено проведення судової експертизи; 2) збирання необхідних для дослідження матеріалів; 3) формулювання питань для постановки їх перед експертом; 4) ознайомлення експерта з визначеним обсягом матеріалів справи.

Крім того я ще хотів би зазначити, що процесу повноти і об’єктивності та  всебічності підготовки та призначення судових експертиз, сприятиме вміння слідчих досконало використовувати прийоми виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів з місця події.

Відповідні матеріали, надані експертові для дослідження, повинні бути достатні по кількості (експериментальні і вільні зразки почерку для почеркознавчої експертизи, необхідне кількість крові для встановлення її групи і т.д.).

Усі відібрані зразки і речовинні докази, призначені для експертного дослідження, варто процесуально оформити і правильно упакувати для транспортування. Помилки, що допускаються при упакуванні, можуть привести до неможливості виробництва та проведення експертизи.

Серйозну увагу необхідно звернути на формулювання питань, що ставляться перед експертом. Ці питання не можуть виходити за межі спеціальних пізнань експерта.

Помилковими були б наступні формулювання питань: «З якою метою були підробленні підписи у заповіті?»; Відповідь на подібне питання – – юридична і не потребує спеціальних знань — повинна бути отримана у ході розслідування самим слідчим.

Питання експертові варто сформулювати ясно і чітко. Для уточнення питань і визначення обсягу матеріалів, необхідних для проведення експертизи, можна скористатися допомогою експерта. Однак було б помилковим покладати на нього роботу зі збирання матеріалів для експертизи. Це складає обов’язок слідчого.

Як уже зазначалось вище, експерт з дозволу органа, що призначив експертизу, має право ознайомитись з матеріалами справи, «стосовні до предмета експертизи». Більш того, в інтересах розслідування до цього повинний прагнути сам слідчий, оскільки таке ознайомлення експерта з матеріалами справи дозволяє йому правильно і більш докладно відповісти на поставлені питання. Недостатня повнота висновку експерта нерідко є наслідком того, що експерт не був достатньо ознайомлений з матеріалами справи.

Однак варто мати на увазі, що ознайомлення експерта з усіма матеріалами справи, як правило, позитивних результатів не дає, а, навпаки, може привести до необ’єктивності експерта, тому що експерт буде черпати дані для свого висновку не з наданих   йому для дослідження матеріалів і не зі своїх спеціальних знань, а з враження, що склалося при ознайомленні зі справою.

До завдань слідчого входить підтримка необхідного контакту з експертом у процесі проведення експертизи.

Слідчому рекомендується вчасно сповіщати експерта про нові обставини, що стали відомими в процесі розслідування і які мають відношення до досліджуваних питань; з іншого боку, експерт повинний повідомляти слідчому про нові факти, що стали відомими йому в процесі дослідження.

Якщо при проведенні експертизи експерт встановить обставини, що мають значення для справи, із приводу яких йому не були поставлені питання, він вправі вказати на них у своєму висновку

Наприклад, якщо в процесі почеркознавчої експертизи експерт знайшов сліди травлення документа, він повинний сповістити про це слідчому. Це дасть можливість слідчому належно підготуватись та призначити додаткову експертизу. Крім того, виявлені експертом нові обставини можуть бути використані слідчим у ході розслідування.

У процесі експертного дослідження може виникнути й необхідність в участі обвинувачуваного при проведенні експертизи. Вирішуючи це питання, варто враховувати вид експертизи. Наприклад є недоцільним залучення обвинувачуваного до участі в криміналістичній експертизі, оскільки в цих випадках пояснення обвинувачуваного не можуть відіграти ніякої ролі (наприклад, при установленні виконавця листа по почерку, ідентифікації зброї ).

Навпаки, участь обвинувачуваних у товарознавчій, судово-бухгалтерській або технічній експертизах буває цілком доцільним.

Підтримуючи постійний контакт з експертом у процесі дослідження, слідчий не повинний нав’язувати йому версії, які він вважає найбільш ймовірними.

Якщо вам необхідна допомога чи консультація при проведенні криміналістичної експертизи звертайтесь до нашого агентства, наші фахівці Вам допоможуть.

Залишити коментар

*