Техніко – криміналістичне дослідження документів.

Технічна експертиза документів є одним з найдавніших і в той же час достатньо динамічним напрямом експертної діяльності, що займає достойне місце в експертному забезпеченні процесу розслідування та розкриття злочинів.
Предметом криміналістичного дослідження є тільки такі письмові та ма¬шинописні документи, на яких язиковими засобами (знаками) закріплені думки людини, події та факти. Розрізняють п’ять видів дослідження документів:

  • відновлення пошкоджених (спалених, розірваних, зотлілих) документів;
  • встановлення способу виготовлення документа;
  • відновлення слабовидимих та невидимих записів у документах;
  • встановлення давності виготовлення документа;
  • вирішення різних ідентифікаційних завдань (ідентифікація цілого за його частинами, ідентифікація друкарських машин, встановлення групової (родо¬вої) належності барвників, паперу та інших матеріалів письма).


У процесуальному плані документи поділяють на письмові та речові. До останніх належать документи, «…які є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об’єктом злочинних дій… та всі інші, які можуть бути засобом розкриття злочинів та викриття винних» (ст. 78 КПК України) .

Отже, техніко-криміналістичне дослідження проводиться з метою встановлення ознак зміни первісного значення документа, відновлення залитих закреслених текстів, розірваних спалених документів, виявлення ознак технічної підробки підписів, відбитків печаток і штампів, визначення системи і конкретного екземпляра друкарської машинки, на якій видрукуваний досліджуваний текст, виду застосованих при виготовленні документа поліграфічних засобів.

Залишити коментар

*